ผลงาน

การจัดแสดงผลงานนิสิต วิชาCeramic: Glaze&Fire
15 เมษายน 2557

Design by : Super User
การจัดแสดงผลงานนิสิต วิชาCeramic: Glaze&Fire
ภาพผลงานบางส่วนของนิสิตปี2และปี3ในวิชา Ceramic: Glaze&Fire
ซึ่งจัดแสดงผลงาน ณ คอร์ทกลาง ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
View Also

ลืมรหัสผ่าน ?
Bookmark and Share