ผลงาน

ผลงานนิสิตปี 5 นางสาวภรณี ธีระรุจินนท์
16 ธันวาคม 2556

Design by : Super User
ผลงานนิสิตปี 5 นางสาวภรณี ธีระรุจินนท์
ผลงานนิสิตปี 5  

นางสาวภรณี ธีระรุจินนท์
วิชา Special Problem สาขา Graphic Design
หัวข้อ โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านช่างฝีมือในกรุงเทพมหานคร
View Also

ลืมรหัสผ่าน ?
Bookmark and Share