ผลงาน

ผลงานนิสิตปี 5 นางสาวภรณี ธีระรุจินนท์
16 ธันวาคม 2556

Design by : Super User
ผลงานนิสิตปี 5 นางสาวภรณี ธีระรุจินนท์

ผลงานนิสิตปี 5  

นางสาวภรณี ธีระรุจินนท์
วิชา Special Problem สาขา Graphic Design
หัวข้อ โครงการส่งเสริมการใช้รถประจำทางของกรุงเทพมหานครโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์

View Also

ลืมรหัสผ่าน ?
Bookmark and Share