ข่าวสารไอดี

ภาพบรรยากาศงาน COMMON 2015
15 ธันวาคม 2558

Design by : Super User
ภาพบรรยากาศงาน COMMON 2015

ชมภาพบรรยากาศของงาน COMMON 2015 ที่จัด ณ ภาควิชาออกแบบอุตสหกรรม คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยงานนี้มีทั้งการแสดงผลงานของนิสิตสาขา Industrial Design (iD) และ Communication Design (Commde), การแสดงคอนเสิร์ต และ การเปิดร้านค้าของนิสิต มีจำหน่ายทั้งอาหาร ขนม และผลงานรวมถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างต่างของนิสิตทั้ง 2 สาขาอีกด้วย
View Also

ลืมรหัสผ่าน ?
Bookmark and Share